CRASH agency, s.r.o.

Hanácka 4, 821 04

BRATISLAVA

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

CRASH agency, s.r.o. PO BOX 6

820 02 BRATISLAVA 2

 

 

prvý kontakt

office@crashagency.sk

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

č.ú.: 24 111 23 557/0200

 

820 02 BRATISLAVA 2Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 50107/B. IČO: 43 907 164 DIČ: 2 022 529 608 IČ DPH: SK 2 022 529 608